Monday, December 15, 2014

PERTEMUAN SETELAH 32 TAHUN

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal Masa berlalu dengan pantas. Latif Mohidin dalam bukunya 'Dipenjuru matamu', buku yang menjadi buku teks sastera SPM 1980an ada menulis, " Di penjuru matamu, pertemuan berlalu, yang unggu lalu memburu, dipenjuru matamu perpisahan berlaku, yang unggu lalu terharu". Pada 13 Dis 2014 yang lalu di Hotel Everly Putra Jaya telah berlaku pertemuan rakan-rakan persekolahan Kolej Islam Klang (KIK) khususnya kelas SPM 1980 dan STPM 1982. Ini bermakna pertemuan yang berlaku ketika berumur 17 dan 18 tahun itu dan kemudian berpisah dengan haluan dan kerjaya masing-masing, dan bersyukur dapat dipertemukan lagi setelah masing-masing berusia 51 atau 52 tahun. Begitulah pertemuan dan perpisahan. Pertemuan semula mengimbau sejarah dan kenangan lama alam remaja dan suasana sekolah khususnya kehidupan di Kolej Islam Klang (KIK) kini Kolej Sultan Alam Shah (KISAS), dan ada rakan yang telah tiada lagi, menemui Allah Maha Pencipta dan 14 orang kesemuanya. Pertemuan membuat kesemuaya yang hadir pada hari itu menjadi 'membiru dan terharu'.

Tuesday, December 9, 2014

MENGENAL ULAMA

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal SUDAHKAH kita manamengenal ulama? Menurut Dr Zulkifli al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan telah menggariskan beberapa ciri ulama iaitu: " Ulama ialah yang mengenali syariah Allah, faqih dalam agama, beramal dengan ilmu, mengikut hidayah Allah yang dikurniakan kepada mereka dengan hikmah. " Ulama ialah golongan yang Allah jadikan sebagai tiang kepada manusia untuk bersandar dan bergantung dalam permasalahan fiqah, ilmu urusan agama dan dunia. " Ulama ialah ahli fiqah Islam dan fatwa berkisar daripada pendapat mereka dalam kalangan manusia yang mana mereka dikhususkan untuk istinbat hukum dan begitu prihatin dalam menyatakan aspek qawaid halal daripada haram. " Ulama ialah pemimpin agama telah mencapai kedudukan besar dengan sebab mereka berijtihad, sabar dan sempurna keyakinan seperti mana firman Allah dalam surah al-Sajdah ayat 24 yang bermaksud, "Dan Kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami". " Ulama ialah golongan yang masyarakat dan umat belajar dan bertafaqquh (mengukuhkan) ilmu agama yang kemudian menyampaikan dakwah serta peringatan. " Ulama ialah petunjuk kepada manusia yang sentiasa wujud di sepanjang zaman untuk membela agamanya. " Ulama ialah ketua jemaah yang diperintahkan supaya beriltizam dengannya dan melarang kita berpisah dengannya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut ternyata ulama amat mulia dan besar peranan mereka kepada ummah seluruhnya. Selain dari itu bagi memastikan kita semua tidak terkeliru atau tersilau dengan ' kehebatan' individu yang kadangkala dikategorikan sebagai ulama, kita mestilah memastikan mereka juga mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai ilmu yang banyak, kemantapan keilmuan yang ada, mampu untuk menguasai bab syubhah sehingga dapat membezakan dengan jelas, mereka dapat diketahui melalui jihad dan dakwah mereka serta penggunaan masa mereka pada jalan Allah, mereka dikenali kerana kuat beribadah dan takut kepada Allah, mereka dikenali dengan mulianya mereka daripada dikalahkan dunia dan ulama dikenali berdasarkan sijil serta perakuan-perakuan guru-guru mereka yang mursyid, Dalam perkara ini Imam Malik pernah berkata, " Tidak sepatutnya seseorang merasa dirinya hebat dan berkeahlian sehingga ditanya kepada orang yang lebih alim daripadanya".

MENGHARGAI ULAMA

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal SEJAUH manakah kita menghargai para ulama? Dalam konteks negara Malaysia yang telah memperuntukkan perkara 3 dalam Perlembagaan Malaysia menyebutkan bahawa ”Islam adalah agama Persekutuan”. Sebagai Muslim- Melayu di Malaysia seharusnya bersyukur kerana tanah air kita dibina dan dibangunkan di atas sebuah tapak sejarah keislaman yang kukuh sehingga binaan kenegaraannya dipengaruhi oleh unsur keislaman tersebut. Bagi memastikan negara terus mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Saba’ ayat 15 yang bermaksud, ” Bersyukurlah kepadanya(negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. Salah satu cara yang perlu sama-sama kita lakukan ialah dengan menghargai dan menghormati para ulama kita yang sentiasa menasihati, membimbing, mengajar dan memastikan setiap insan Muslim berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wataala. Dalam suasana negara yang penuh makmur, aman dan sejahtera ini serta Allah telah mengurniakan para pemimpin dan yang menyedari tentang keperluan dan kepentingan penghayatan agama khusus agama Islam, kita sebagai masyarakat Islam di Malaysia perlu terus menghargai para ulama yang ikhlas untuk mendidik atau menegur kita jika berlakunya kesilapan atau kekhilafan dalam hidup ini. Selain dari itu kita juga perlu mengambil iktibar dari sebuah hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, ”Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekali gus hamba-hambaNya, tetapi Allah menghapuskan ilmu itu dengan kematian para ulama sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka dalam kalangan orang yang jahil dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat lagi menyesatkan”.

Wednesday, September 17, 2014

MATLAMAT DAN TUJUAN MATA PELAJARAN TITAS

Dr Burhanuddin Jalal SALAH satu mata pelajaran wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar di IPTA dan IPTS di Malaysia pada hari ini adalah mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Tumpua utama kandungan kursus ini ialah terhadap ilmu ketamadunan dan pengetahuan tentang tamadun-tamadun besar dunia iaitu tamadun Islam, tamadun Melayu, tamdun India dan juga tamadun Cina. Kursus ini turut menyediakan pemikiran dan kesedaran kepada para pelajar tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam sejarah tamadun umat manusia khususnya di sebelah Asia bahasa yang berlaku bukanlah pertembungan dan konflik tamadun tetapi sebaliknya interaksi membangun, pertukaran idea dan budaya hasil dari proes pinjam memimjam antara tamadun. Subjek TITAS juga diharap dapat menyumbang kepada keharmonian agama dan kaum sekiranya kesedaran mendalam terhadap kepentingan nilai-nilai bersama sebagai faktor penyatuan masyarakat dan kesedaran mendalam terhadap kepentingan perbezaan dan pelbagaian sebagai punca kejayaan dan kekuatan.

Sunday, September 14, 2014

MEMPERKAYA PENDEKATAN DAKWAH

Oleh Dr Burhanuddin Jalal ISU dakwah tetap relevan dan sentiasa diperbincangkan. Usaha-usaha dakwah juga terus dikembangkan dalam pelbagai sudut, aspek, pendekatan dan juga pelbagai media digunakan termasuk penggunaan media baru. Di peringkat media elektronik usaha-usaha untuk melahirkan ikon pendakwah muda dan baru kian rancak. Program realiti seperti program 'iman muda', 'dai mallienia' atau pun program Pencetus ummah yang melahirkan pendakwah Mamu dan Yeop turut menghangatkan usaha-usaha dan syiar Islam untuk terus digerakkan dibumi Malaysia, di sinilah lahirnyanya sebuah cinta. Artikel tersebut telah disiarkan dalam akhbar Berita Harian pada 8 September 2014 dan mungkin boleh diperbincangkan untuk manfaat dan kemajuan usaha dakwah Islamiah.

Thursday, July 24, 2014

BERHIJRAH KE DUNIA AKADEMIK

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal Mulai 1 Julai 2014 lalu penulis telah mula bertugas di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Menjadi harapan penulis untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang akademik ini dalam erti kata menjadi 'pensyarah' yang baik dan berkesan serta mampu untuk menyumbang kepada UPNM khususnya dan juga negara amnya. Ini penting untuk turut sama berganding dengan kepimpinan UPNM untuk merealisasikan misi mewujudkan "intelectual leaders of Characters". Doakan penulis untuk tabah dan mdempunyai kekuatan bagi mengharungi cabaran baru ini. Selamat menyambut Aidil Fitri Maaf zahir Batin.

Wednesday, May 7, 2014

BICARA DAKWAH KE 15 JPDK UKM

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal

Penulis telah membentangkan kertas kerja bertajuk "Peranan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Sebagai Organisasi Dakwah Dan Usaha Pengukuhan Daya Juang Anggota Angkatan Tentera Malaysia" dalam Bicara dakwah ke15 Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam pada 6 Mei 2014 bertempat di Bilik Majlis, Canselori UKM Bangi. Abstak kertas kerja adalah seperti berikut:


ABSTRAK: Organisasi dakwah merupakan salah satu organisasi yang mengumpulkan pelbagai lapis sumber manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Kepelbagaian individu manusia ini bukan untuk dikumpulkan untuk meramaikan bilangan ahli dalam organisasi dakwah semata-mata tetapi kepelbagaian manusia ini perlu diuruskan dengan baik agar kepakaran serta potensi mereka dalam bidang masing-masing dapat dimanfaatkan dan disusun atur untuk maslahat dan kepentingan dakwah. Dalam konteks ini institusi Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah menubuhkan Kor Agama Angkatan Tentera pada tahun 1985, sebagai usaha untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggotanya membentuk kekuatan anggota dari aspek spritual dan mental agar mempunyai daya tempur yang kuat bagi mempertahankan agama, bangsa dan negara. Oleh yang demikian, kertas ini ingin melihat sejauh manakah penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM berdasarkan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia melalui program Dasar Pembinaan Mental dan Kerohanian Islam ATM. Kajian perpustakaan, kaedah soal selidik, temu bual dan pemerhatian telah digunakan bagi memperoleh data berkaitan dengan penghayatan Islam anggota ATM. Kajian soal selidik telah dijadikan instrumen kajian lapangan untuk melihat sejauh mana penghayatan Islam dari aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. Kajian telah dilakukan terhadap 383 orang responden anggota ATM yang telah dijadikan sampel kajian. Teknik pengambilan sampel secara rambang telah digunakan dan keseluruhan hasil kajian telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16 secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM adalah tinggi dan ini membuktikan bahawa usaha-usaha Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT) untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM tercapai.Bagi pengunjung blog yang berhasrat untuk mendapat kertas penuh sila kunjungi: bicaradakwahjpdk.blogspot.com.