Tuesday, April 7, 2009

KAGAT MENINGKATKAN TAHAP PROFESIONALISME ATM MENERUSI NILAI KEROHANIAN

KOR AGAMA ANGKATAN TENTERA (KAGAT) menyambut ulang tahun ke 24 penubuhannya pada 16 April 2009 ini. Sebagai sebuah elemen dalam organisasi Angkatan Tentera Malaysia, ternyata peranan dan fungsinya kian ditagih dalam usaha untuk meningkatkan tahap profesionalisme ATM dalam melaksanakan tanggungjawab serta peranannya menjaga keselamatan dan kedaulatan negara.

Meninjau dari aspek sejarah peranan, yang dimainkan oleh sesebuah unit atau bahagian yang berteraskan agama dalam organisasi ketenteraan bukanlah sesuatu yang baru. Di negara-negara Barat umpamanya, keperluan unit ini adalah berperanan untuk menjaga moral dan meningkatkan semangat ketenteraan. Aspek-aspek ini memang amat ditekankan kerana sejarah telah membuktikan bahawa kejayaan sesebuah angkatan perang banyak bergantung kepada nilai-nilai murni yang berjaya diterapkan kepada setiap anggota yang terlibat. Kualiti ketenteraan tidak hanya dilihat pada kejayaan yang dicapai dalam peperangan, tetapi ia juga ditentukan oleh kualiti individu yang merangkumi aspek fizikal,spirituil dan mental.

Di dalam Angkatan Tentera Amerika Syarikat umpamanya, Kor Chaplin telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Semenjak penubuhannya, jabatan ini berfungsi untuk mengajak anggota tenteranya menerapkan nilai-nilai agama masing-masing dengan memberi bimbingan agama, mengetuai upacara keagamaan dan memberi khidmat nasihat terutamanya dalam penyelesaian masalah keluarga. Setiap anggota diberi kebebasan berkumpul dengan rakan-rakan agama untuk berbincang dan mendalami ilmu agama masing-masing. Pada kebiasaannya, setiap kapal laut diperuntukkan seorang pegawai agama dan sebuah bilik ibadat untuk semua penganut agama secara bergilir-gilir. Di pangkalan-pangkalan, pembinaan gereja dan penyelenggaraannya dibiayai oleh kerajaan, Satu program khas telah dijalankan yang dikenali sebagai “Chaplin Religious Enrichment Development Operation” (CREDO) semenjak tahun 1991. Tujuan program ini ialah untuk menyedarkan semua pegawai dan anggota Angkatan tentera laut supaya menggunakan nilai-nilai agama Kristian, Islam dan Nasrani bagi meninggikan sikap integriti, amanah, komitmen dan keberanian. Program ini dikendalikan secara khemah hujung minggu yang mesti dihadiri oleh semua peringkat pegawai dan anggota di dalam empat peringkat iaitu “personel growth”, “spritual growth, “marriage enrichment” dan “teen personel growth”

Misi utama Kor Chaplin ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai agama dan keperluan moral dalam komuniti tentera. Perkhidmatan agama biasanya tidak terhad malah meliputi pelbagai upacara agama, menerima pemeluk agama Kristian, ibadat dan lain-lain misi agama. Terdapat juga pendidikan agama yang dianjurkan di dalam unit ini seperti kelas dan sekolah agama, pembinaan individu, kumpulan koir, program pembangunan kepimpinan, tarian agama, drama, filem dan sebagainya. Kedudukan anggota Chaplin dalam angkatan tentera adalah sebagai ketua agama yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai paderi Kristian. Namun kor ini bukanlah sebuah unit perang dan anggota tidak memikul senjata (Duties Of Chaplain and Commanders 1976).

Di dalam Angkatan Tentera Filipina, Kor Chaplin telah ditubuhkan pada awal tahun 1970an tetapi usaha-usaha menerapkan nilai-nilai agama hanya ditekankan setelah pihak tentera cuba membuat rampasan kuasa beberapa kali. Pegawai-pegawai di dalam jabatan ini terdiri daripada mereka yang agama Kristian kecuali lima peratus yang beragama Islam dan Buddha. Penerapan nilai-nilai agama ini adalah hasil dari sokongan lembaga siasatan yang menyiasat punca-punca rampasan kuasa tentera yang mendapati moral dan kesetiaan anggota-anggota tentera sangat rapuh. Penerapan ini telah berjaya mengurangkan taraf kesalahan berat di kalangan anggotanya sebanyak 60 peratus.

Di dalam Angkatan Tentera Australia pula, setiap perkhidmatan angkatan tentera mempunyai jabatan agama Kristian masing-masing. Bagi Angkatan Tentera Darat dan Tentera Udara Diraja Australia, “Chaplin” memakai pakaian seragam tentera dan mempunyai pangkat. Fungsi utama mereka ialah mengetuai pelaksanaan upacara agama, mengajak anggota tentera mengamalkan ajaran Kristian dan memberi perkhidmatan kaunseling. Ketiga-tiga perkhidmatan ini juga mengendalikan program khas penerapan nilai agama, “Character Guidance” bagi semua peringkat pegawai dan anggotanya untuk jangka masa dua hingga tiga minggu sahaja. Program ini telah menampakkan hasil apabila kehadiran dalam upacara agama di kapal dan pangkalan telah meningkat antara 20 peratus hingga 30 peratus ”

Langkah-langkah penerapan nilai-nilai agama di dalam angkatan tentera juga dilakukan di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Usaha ke arah tersebut dipanggil sebagai pembinaan mental atau BINTAL, dikendalikan sebagai satu program yang terpenting dan mendahului segala bidang pendidikan sama ada pendidikan tentera atau pendidikan formal di sekolah-sekolah dan pusat pengajian tinggi. Peningkatan kerjaya seseorang anggota tentera atau awam adalah tertakluk kepada pencapaiannya di dalam peperiksaan BINTAL. Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Kepala Pusat Pembinaan Mental (KAPUSBINTAL) bertanggungjawab mengendalikan pendidikan mental untuk seluruh peringkat anggotanya melalui pembinaan kerohanian yang berasaskan pancasila.

Di Republik Arab Mesir pula, setelah mengalami dengan penuh keaiban di dalam peperangan Mesir-Israel pada bulan Jun 1967, Presiden Gamal Nasser, Presiden Mesir pada waktu itu, telah membuat siasatan mendalam terhadap punca Angkatan Tentera Mesir tidak berupaya menentang Israel. Hasil siasatannya mendapati bahawa di antara punca kekalahan tersebut ialah latihan ketenteraan tidak dikendalikan secara profesional, peralatan tentera yang tidak diselenggarakan dengan sempurna hingga menyebabkan hanya sekitar 20 peratus sahaja yang beroperasi dan krisis moral di semua peringkat Angkatan Tentera Mesir. Krisis moral yang dimaksudkan ialah sebahagian besar pegawai dan anggotanya mempunyai rasa tidak puas hati sehingga menyebabkan mereka tidak berminat dengan aktiviti bukan ketenteraan.

Tindakan pertama Presiden Nasser ialah untuk mengembalikan maruah negaranya ialah dengan memecat semua panglima dan ketua pasukan tentera termasuklah Menteri Perang, Samsuddin Badran dan menggantikan mereka dengan pegawai-pegawai yang mengamalkan cara hidup dan etika ketenteraan yang berasaskan kepada agama Islam. Selanjutnya, amalan hidup berteraskan nilai-nilai Islam telah diperkenalkan dengan tegas sehingga mereka yang tidak boleh mematuhinya dipaksa keluar dari perkhidmatan tentera. Kemuncak kepada usaha-usaha ini ialah dengan melancarkan serangan mengejut dengan menyeberangi Terusan Suez untuk menyerang kedudukan tentera Israel pada bulan Ramadhan 1973 (Perang Ramadhan). Di dalam peperangan ini, Mesir telah berjaya membebaskan terusan Suez dan sebahagian besar Semenanjung Sinai yang ditakluki oleh tentera Israel semasa Peperangan Arab-Israel pada tahun 1967.

Jelas kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai positif yang berteraskan agama terpahat dalam sanubari setiap anggota dan pegawai dalam sesebuah angkatan tentera. Nilai-nilai murni ini banyak mempengaruhi misi dan perjuangan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Malaysia, peranan sama yang diletakkan kepada institusi keagamaan yang terdapat dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia atau KAGAT. Ia ditubuhkan pada 16 April 1985, merupakan kesinambungan perkhidmatan agama yang telah wujud sejak penubuhan Rejimen Askar Melayu Diraja pada tahun 1933 lagi. Oleh yang demikian peranan institusi agama dalam Angkatan Tentera Malaysia telah bermula sejak sekian lama dan KAGAT sebagai generasi yang mewarisi usaha-usaha dakwah Islamiah dalam ATM, ternyata telah berperanan dengan baik dan cemerlang bagi membantu ATM khususnya dalam aspek pembinaan modal insan yang berwibawa dan cemerlang dalam profesional ketenteraan. Ini dapat dibuktikan dengan misi KAGAT iaitu membantu ATM meninggikan tahap profesionalisme menerusi pendidikan Islam serta memberi khidmat keagamaan kepada seluruh warga ATM.

Dalam hal ini, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Abdul Aziz Zainal dalam bukunya “Marksman:“The target for the Malaysian Army” telah menyebut, “Nilai agama akan membentuk prinsip agama, moral positif dan komitmen terhadap maruah insan. Ia menyuburkan rohani seseorang dan mencegah mereka daripada melakukan kejahatan secara menyeluruh. Nilai ini perlu dipupuk secara berterusan untuk mengekalkan tingkah laku yang terbaik dalam diri seseorang”.

Selain dari itu Panglima Tentera Darat Malaysia , Jeneral Tan Sri Muhammad Ismail, sempena dengan sambutan ulang tahun Tentera darat Malaysia ke 76 baru-baru ini telah menyebut bahawa, “ Tentera Darat sebagai sebuah organisasi yang dinamik serta mempunyai misi dan visi perlu terus memperkukuhkan budaya kecemerlangan dengan nilai-nilai teras seperti kualiti, integriti, inovasi, disiplin, akauntabiliti dan profesionalisme”.

Berdasarkan dua penyataan tersebut ternyata nilai agama menjadi teras untuk membina sebuah angkatan yang profesionalisme. Bagi tokoh-tokoh yang terlibat dalam dunia ketenteraan menyatakan nilai agama atau kerohanian menjadi teras dalam kejayaan sesebuah organisasi ketenteraan. Kenyataan ini diperkukuh dengan pendapat Abdullah al-Namiri dalam bukunya Al-Harb `Abra al-Tarikh mencatat perakuan Field Marshal Montgomery yang memperakui kekuatan spiritual adalah elemen terpenting yang menentukan kecemerlangan seseorang anggota di medan tempur. Beliau menjelaskan:“Spiritual strength is that fighting spirit which is considered to be the first of the vital factors for success in battle, because in it reflected all the attributes which should be found in military personnel, including character, discipline, courage, truthfulness, ability and capacity to face difficult conditions, and which prevents the loss of faith or motive for struggle.” (Abdullah An-Namiri, “Al-Harb `Abra al-Tarikh)yang bermaksud ”Kekuatan kerohanian (spiritual) iaitu semangat bertempur adalah dianggap sebagai faktor utama menentukan kejayaan dalam sesuatu peperangan kerana ia memancarkan keseluruhan sifat yang wujud dalam diri anggota tentera termasuk sifat peribadi, disiplin, keberanian, kejujuran, kebolehan dan keupayaan untuk menghadapi keadaan yang sukar, dan (merupakan faktor) yang akan menghalang kehilangan kepercayaan dan penggerak untuk berjuang.”

Menyentuh aspek profesionalisme ini, Samuel Huntington (1957:7-18) dalam ‘The soldier and the state: Theory and politics of military relations’ menyatakan, profesionalisme ketenteraan mempunyai tiga ciri utama iaitu, pertama, kepakaran yang khusus, berpengetahuan serta mempunyai kemahiran yang diperoleh dari latihan, pendidikan, pengalaman dan sentiasa mengikuti perkembangan dalam bidang kepakarannya. Kedua, mempunyai kesedaran tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan pihak yang berpentingan. Ini adalah penting kerana sebagai anggota tentera mereka perlu mempunyai serta mempamerkan perlakuan dan akhlak yang murni selaras dengan peranan dan tanggungjawab mereka terhadap agama, bangsa dan negara. Selain dari itu anggota tentera yang profesional perlu melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran dan tidak mementingkan diri sendiri dan sedia berkorban apa sahaja sama ada harta atau nyawa sekalipun demikian mempertahan maruah ketenteraan. Ciri ketiga yang disebut oleh Huntington ialah ciri-ciri perwatakan organisasi tentera dan individunya yang melahirkan semangat ‘setia kawan’ atau ‘esprit de corp’ .

Berdasarkan aspek tersebut, Pengarah KAGAT, Mejar Jeneral Dato’ Jamil Khir Bin Baharom juga mengakui bahawa peranan KAGAT kian mencabar pada masa kini khususnya untuk membina dan juga membimbing anggota ATM menjadi anggota tentera profesional serta mempunyai ciri-ciri muslim, mukmin dan muhsin. Untuk itu, antara strategi yang digunakan oleh KAGAT pada masa kini ialah dengan kaedah pendidikan dan peningkatan ilmu. Selain dari itu, aspek penghayatan agama adalah amat penting kepada setiap anggota tentera dan ia perlu dijadikan sifat keperibadian setiap anggota tentera khususnya anggota Angkatan Tentera Malaysia. Ciri-ciri tersebut ialah keimanan yang teguh, pelaksanaan ibadat dan akhlak mulia.
.
Menyedari cabaran-cabaran tersebut, adalah penting bagi seluruh warga KAGAT perlu mengambil peringatan apa yang telah disebut oleh dapat Muhammad Abduh (2004) dalam bukunya ‘Madza ya’ni intimaai lid-dakwah’ menjelaskan penting untuk setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam dakwah sentiasa memperkukuh dan memperbaharui komitmen dalam dakwah. Sempena dengan sambutan ulang tahun KAGAT ke 24, wajar sekali seluruh kepimpinan dan warga KAGAT sama-sama berganding bahu untuk terus membina komitmen dalam usaha-usaha dakwah dalam ATM yang merangkumi aspek pengukuhan organisasi, peranan serta cabaran dan juga kesungguhan anggota dalam menjayakan usaha dakwah dan penghayatan Islam, sekali gus dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme dalam ATM yang dicita-citakan.
____________TAMAT______________________

Mejar Burhanuddin Abdul Jalal adalah pegawai KAGAT yang kini sedang melanjutkan pengajian peringkat Doktor Falsafah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

No comments: